Эзро боби 2

Номгӯи хонаводаҳое ки аз миёни қавм баргаштанд.

 1. ВА инҳоянд сокинони мамлакат, ки аз асирии ҳиҷрат, ки Набукаднесар, подшоҳи Бобил, ба Бобил ба асирӣ бурда буд, ба Ерусалим ва Яҳудо, ҳар яке ба шаҳри худ баргаштанд, —
 2. Онҳое ки бо Зарубобил, Ешуа, Наҳемьё, Сароё, Раэлоё, Мордахай, Билшон, Миспор, Биҷвай, Раҳум ва Баано омаданд. Шумораи одамони қавми Исроил:
 3. Зодагони Фаръуш — ду ҳазору саду ҳафтоду ду;
 4. Зодагони Шафатьё — сесаду ҳафтоду ду;
 5. Зодагони Ораҳ — ҳафтсаду ҳафтоду панҷ;
 6. Зодагони ҳокими Мӯоб, аз фарзандони Ешуа ва Юоб — ду ҳазору ҳаштсаду дувоздаҳ;
 7. Зодагони Элом — ҳазору дусаду панҷоҳу чор;
 8. Зодагони Затту — нӯҳсаду чилу панҷ;
 9. Зодагони Заккой — ҳафтсаду шаст;
 10. Зодагони Бонӣ — шашсаду чилу ду;
 11. Задагони Бебой — шашсаду бисту се;
 12. Зодагони Азҷод — ҳазору дусаду бисту ду;
 13. Зодагони Адуниқом — шашсаду шасту шаш;
 14. Зодагони Биҷвай — ду ҳазору панҷоҳу шаш;
 15. Зодагони Один — чорсаду панҷоҳу чор;
 16. Зодагони Отир илова ба зодагони Ҳизқиё — наваду ҳашт;
 17. Зодагонн Бесой — сесаду бисту се;
 18. Зодагони Юро — саду дувоздаҳ;
 19. Зодагони Ҳошум — дусаду бисту се;
 20. Зодагони Ҷиббор — наваду панҷ;
 21. Зодагони Байт-Лаҳм — саду бисту се;
 22. Мардуми Натуфо — панҷоҳу шаш;
 23. Мардуми Анотӯт — саду бисту ҳашт;
 24. Зодагони Азмавт —- чилу ду;
 25. Зодагони Қирьят-Орим, Кфиро ва Баэрӯт — ҳафтсаду чилу се;
 26. Зодагони Ромо ва Ҷобаъ — шашсаду бисту як;
 27. Мардуми Микмос — саду бисту ду;
 28. Мардуми Байт-Ил ва Ой — дусаду бисту се;
 29. Зодагони Набӯ — панҷоҳу ду;
 30. Зодагони Маҷбиш — саду панҷоҳу шаш;
 31. Зодагони Эломи дигар — ҳазору дусаду панҷоҳу чор;
 32. Зодагонн Ҳорим — сесаду бист;
 33. Зодагони Луд, Ҳодид ва Уну — ҳафтсаду бисту панҷ;
 34. Зодагони Ериҳӯ — сесаду чилу панҷ;
 35. Зодагони Саноо — се ҳазору шашсаду сӣ.

Аз миёни коҳинон ва левизодагон.

 1. Коҳинон: зодагони Едаъё аз хонадони Ешуа — нӯҳсаду ҳафтоду се;
 2. Зодагони Иммир — ҳазору панҷоҳу ду;
 3. Зодагони Фашҳур — ҳазору дусаду чилу ҳафт;
 4. Зодагони Ҳорим — ҳазору ҳафдаҳ.
 5. Левизодагон: зодагони Ешуа ва Қадмиил илова ба зодагони Ҳудавьё — ҳафтоду чор;
 6. Муғанниён: зодагони   Ософ   —   саду  бисту ҳашт;
 7. Зодагони дарбонон: зодагони Шаллум, зодагони Отир, зодагони Талмун, зодагони Аққуб, зодагони Ҳатито ва зо-дагонн Шубой — ҷамъ саду сиву нӯҳ.
 8. Тобеон: зодагони Сиҳо,  зодагони Ҳасуфо, зодагони Таббоут,
 9. Зодагони Қерус, зодагони Сиаҳо, зодагони Фодун,
 10. Зодагони Лабоно, зодагони Ҳаҷобо, зодагони Аққуб,
 11. Зодагони Ҳоҷоб, зодагони Салмай, зодагони Ҳонон,
 12. Зодагони Ҷиддил, зодагони Ҷаҳар, зодагони Раоё,
 13. Зодагони Расин, зодагони Нақудо, зодагони Ҷаззом,
 14. Зодагони Уззо, зодагони   Фосеҳо,   зодагони Бесой,
 15. Зодагони Асно, зодагони Мауним,   зодагони  Нафу-сим,
 16. Зодагони Бақбуқ, зодагони Ҳақуфо, зодагони Ҳарҳур,
 17. Зодагони Баслут, зодагони Маҳидо, зодагони Ҳаршо,
 18. Зодагони Барқӯс, зодагони Сисро, зодагони Томаҳ,
 19. Зодагони Насиҳо, зодагони Ҳатифо;

Аз миёни хизматгорон ва ҳамдастони Сулаймон.

 1. Зодагони ғуломони Сулаймон: зодагони Сутай, зодагони Сӯферет, зодагони Фрудо,
 2. Зодагони Яъло, зодагони Дарқун, зодагони Ҷиддил,
 3. Зодагони Шафатьё, зодагони Ҳаттил, зодагони Фухерет-Ҳасбоим, зодагони Омӣ, —
 4. Ҷамъи тобеон ва зодагони ғуломони Сулаймон — сесаду наваду ду.
 5. Ва инҳоянд касоне ки аз Тал-Милҳ, Тал-Ҳаршо, Каруб-Аддон ва Иммир баромаданд, вале хонадон ва аслу на-саби худро натавонистанд бигӯянд, ки оё аз Исроил ҳастанд ё не:
 6. Зодагони Далоё, зодагони Тубиё, зодагони Нақудо — шашсаду панҷоҳу ду.
 7. Ва аз зодагони коҳинон: зодагони Ҳобайё, зодагони Ҳаққӯс — зодагони Барзилай, ки вай аз духтарони Барзилай Ҷильодӣ зан гирифта, бо номи онҳо хонда шудааст.
 8. Инҳо насабномаи худро ҷустуҷӯ намуда, наёфта  буданд, — ва аз каҳонат хориҷ карда шуданд.
 9. Ва волӣ ба онҳо гуфт, ки то коҳине дар пеши урим ва туммим наистад, аз хӯроки қудси қудсҳо нахӯранд.

Шумора ва дороии онхо.

 1. Тамоми ин ҷамоат ба якҷоягӣ чилу ду ҳазору сесаду шаст нафар буданд,
 2. Ба ғайр аз ғуломон ва канизонашон; инҳо ҳафт ҳазору сесаду сиву ҳафт нафар буданд; ва ҳамроҳашон дусад на-фар муғаннӣ ва муғаннияҳо буданд.
 3. 66. Аспҳои онҳо — ҳафтсаду сиву шаш; хачирҳои онҳо — дусаду чилу панҷ;
 4. Уштурҳои онҳо — чорсаду сиву панҷ; харҳои онҳо — шаш ҳазору ҳафтсаду бист.
 5. Ва баъзе аз сардорони хонаводаҳо, чун ба хонаи Худованд, ки дар Ерусалим   аст,   расиданд,   хайрот   барои хонаи Худо доданд, то ки онро бар ҷояш аз  нав барқарор намоянд.
 6. Алоқадри ҳолашон ба хазина барои ин кор шасту як ҳазор дирҳам* тилло, панҷ ҳазор мино** нуқра ва сад пероҳани каҳонат доданд.
 7. Ва коҳинон, ва левизодагон, ва баъзе аз қавм, ва муғанниён, ва дарбонон, ва тобеон дар шаҳрҳои худ, ва та-моми Исроил дар шаҳрҳои худ маскан гирифтанд.

* 69. Дирҳам — сиккаи тилло, ки Дорьёвеши Якум бароварда буд; тақрибан 8,64 грамм вазн дошт.

** 69. Мино — сиккаи нуқраи Форс, ки вазнаш 560 грамм буд.

© IBT 1992