Якум Вақоеънома боби 8

Насли Биньёмин. Шоул.

 1. ВА Биньёмин нахустзодаи худ Болаъро ба дуньё овард, ва дуюмин — Ашбил, сеюмин — Аҳраҳ;
 2. Чорумин — Нуҳо ва панҷумин — Рофоро.
 3. Ва писарони Болаъ инҳо буданд: Аддор ва Ҷеро ва Абиҳуд;
 4. Ва Абишуа ва Наамон ва Аҳӯаҳ,
 5. Ва Ҷеро ва Шафуфон ва Ҳуром.
 6. Ва инҳоянд писарони Эҳуд, ки сардорони хонаводаҳои сокинони Ҷобаъ буданд, ва онҳоро ба Моноҳат кӯчониданд:
 7. Наамон ва Аҳиё ва Ҷеро, ки ӯ онҳоро кӯчонид; ва ӯ Уззо ва Аҳиҳудро ба дуньё овард.
 8. Ва Шаҳароим дар кишвари Мӯоб, баъд аз фиристодани занони худ Ҳушим ва Бааро, фарзандон ба дуньё овард.
 9. Ва аз зани худ Ҳудаш инҳоро ба дуньё овард: Юбоб ва Сивьё ва Мишо ва Малком;
 10. Ва Еус ва Сохьё ва Мирмо; ҳаминҳоянд писарони ӯ, ки сардорони хонаводаҳо буданд.
 11. Ва аз Ҳушим Абитуб ва Элфоалро ба дуньё овард.
 12. Ва писарони Элфоал: Эбар ва Мишъом, ва Шомад, ки вай Ӯнӯ ва Лӯд ва деҳоташро бино кард;
 13. Ва Барио ва Шомаъ, ки онҳо сардорони хонаводаҳои сокинони Аёлӯн буданд; онҳо сокинони Ҷатро ба гурехтан водор карданд;
 14. Ва Аҳью, Шошоқ ва Йиремут;
 15. Ва Забадьё ва Арод ва Одар;
 16. Ва Микоил ва Йишфо ва Юҳо — писарони Барио.
 17. Ва Забадьё ва Машуллом ва Ҳизқӣ ва Ҳобар;
 18. Ва Йишмерай ва Йизмо ва Юбоб — писарони Элфоал.
 19. Ва Ёқим ва Зикрӣ ва Забдӣ;
 20. Ва Элиэнай ва Силтай ва Алиил;
 21. Ва Адоё ва Бароё ва Шимрот — писарони Шимъӣ.
 22. Ва Йишфон ва Эбар ва Алиил;
 23. Ва Абдӯн ва Зикрӣ ва Ҳонон;
 24. Ва Ҳананьё ва Элом ва Антӯтиё;
 25. Ва Йифдиё ва Фануил — писарони Шошоқ.
 26. Ва Шамшерай ва Шаҳарьё ва Атальё;
 27. Ва Яарашьё ва Элиё ва Зикрӣ — писарони Ерӯҳом.
 28. Онҳо сардорони хонаводаҳо,   сарварони  авлоди худ буданд; онҳо дар Ерусалим сукунат доштанд.
 29. Ва дар Ҷибъӯн падари Ҷибъӯн сукунат дошт, ва номи занаш Маако буд.
 30. Ва писари нахустзодааш Абдӯн буд, ва сонӣ Сур ва Қиш ва Баал ва Нодоб;
 31. Ва Ҷадур ва Аҳью ва Зокар.
 32. Ва Миқлӯт Шимъоро ба дуньё овард; ва онҳо низ, дар рӯ ба рӯи бародаронашон, дар Ерусалим бо бародарони худ сокин буданд.

Авлоди Шоул ва Йӯнотон.

 1. Ва Нир Қишро ба дуньё овард, ва Қиш Шоулро ба дуньё овард, ва Шоул Йӯнотон ва Малкӣ-Шуа ва Абинодоб ва Эшбоалро ба дуньё овард.
 2. Ва писари Йӯнотон Мериб-Боал буд, ва Мериб-Боал Микоро ба дуньё овард.
 3. Ва писарони Мико: Фитӯн ва Молак ва Таъриа ва Оҳоз.
 4. Ва Оҳоз Еҳӯаддоро ба дуньё овард, ва Еҳӯаддо Оломат ва Азмавт ва Зимриро ба дуньё овард, ва Зимрӣ Мӯсоро ба дуньё овард.
 5. Ва Мӯсо Бинъоро ба дуньё   овард;   писараш   Рофо, писараш Элъосо,  писараш  Осил.
 6. Ва Осил шаш писар дошт, ва ин аст номҳои онҳо: Азриқом, Бухру ва Исмоил ва Шаарьё ва Убадьё ва Ҳонон; ҳамаи инҳо писарони Осил буданд.
 7. Ва писарони бародараш   Эшақ:   нахустзодааш Улом, дуюмин — Еуш ва сеюмин — Элифолат.
 8. Ва писарони Улом мардони шуҷои ҷангӣ ва камон-дорон буданд, ва писарону набераҳошон бисьёр — саду панҷоҳ нафар буданд; ҳамаи инҳо аз банӣ-Биньёмин буданд.

© IBT 1992