Якум Вақоеънома боби 3

Насли Довуд. Подшоҳони Яҳудо.

 1. ВА писарони Довуд, ки барои ӯ дар Ҳебрӯн таваллуд ёфтанд, инҳо  буданд:   нахустзодааш   Амнӯн аз  Аҳинӯами изреъилӣ; дуюмин — Дониёл аз Абиҷайли кармилӣ;
 2. Сеюмин — Абшолӯм ибни   Маъко   бинти Талмой, подшоҳи Ҷашур; чорумин — Адӯниё ибни Ҳаҷҷит;
 3. Панҷумин — Шафатьё аз Абитол; шашумин — Йитреом аз зани ӯ Эҷло.
 4. Ин шаш нафар барои ӯ дар Ҳебрӯн таваллуд ёфтанд, ки дар он ҷо ӯ ҳафт сол ва шаш моҳ подшоҳ буд, ва дар Ерусалим сию се сол подшоҳӣ кард.
 5. Ва инҳо  барои  ӯ  дар   Ерусалим   таваллуд ёфтанд: Шимъо ва Шубоб ва Нотон ва Сулаймон — чор нафар аз Бат-Шуо бинти Амиил;
 6. Ва Йибҳор ва Элишомоъ ва Элифолат;
 7. Ва Нӯҷа ва Нофаҷ ва Ёфиа;
 8. Ва Элишомоъ ва Эльёдоъ ва Элифолат — нӯҳ нафар.
 9. Ҷамъи писарони Довуд ҳаминҳо буданд, ғайр аз писа-рони сурриягон ва хоҳарашон Томор.
 10. Ва писари Сулаймон — Раҳабъом,   писараш   Абиё, писараш Осо, писараш Еҳӯшофот,
 11. Писараш Еҳӯром, писараш Аҳазьёҳу, писараш Юош,
 12. Писараш Амасьё, писараш Азарьё, писараш Ютом;
 13. Писараш Оҳоз, писараш Ҳизқиё, писараш Менашше;
 14. Писараш Омӯн, писараш Йӯшиёҳу.
 15. Ва писарони Йӯшиёҳу: нахустзодааш Йӯҳонон, дую-мин  — Еҳӯёқим,  сеюмин — Сидқиё, чорумин — Шаллум.
 16. Ва писарони Еҳӯёқйм: писараш Еконьё, писараш Сидқиё.
 17. Ва писарони Еконьё: Асир, писараш Шаалтиил;
 18. Ва Малкиром ва Фадоё ва Шенъасар, Еқамьё, Ҳӯшо-моъ ва Надабьё.
 19. Ва писарони Фадоё: Зарубобил ва Шнмъӣ; ва писарони Зарубобил: Машуллом ва Ҳананьё, ва хоҳарашон Шелӯмит;
 20. Ва Ҳашубо ва Ӯҳил ва Боракьё ва Ҳасадьё, Юшаб-Ҳосад — панҷ нафар.
 21. Ва писарони  Ҳананьё:   Фалатьё ва Ишаъё; писараш Рафоё, писараш Арнон, писараш Убадьё, писараш Шаканьё.
 22. Ва писари Шаканьё:   Шамаъё; ва писарони Шамаъё: Ҳаттуш ва  Йиҷъол   ва  Борияҳ  ва  Наарьё  ва  Шафот — шаш нафар.
 23. Ва писарони Наарьё: Эльйӯэнай ва Ҳизқиё ва Азриқом — се нафар.
 24. Ва писарони Эльйӯэнай: Ҳӯдавьёҳу ва Эльёшиб ва Фалоё ва Аққуб ва Йӯҳонон ва Далоё ва Анонӣ — ҳафт нафар.

© IBT 1992