Якум Вақоеънома боби 1

Насабнома. Насли Эсов.

 1. ОДАМ, Шет, Анӯш;
 2. Қенон, Маҳалалъил, Ёрад;
 3. Ҳанӯх, Матушолаҳ, Ломак;
 4. Нӯҳ, Сом, Ҳом ва Ёфат.
 5. Писарони Ёфат: Ҷӯмар ва Моҷӯҷ ва Модай ва Ёвон ва Тубол ва Машак ва Тирос.
 6. Ва писарони Ҷӯмар: Ашканаз ва Рифат ва Тӯҷармо.
 7. Ва писарони Ёвон: Алишо ва Таршиш, Киттим ва Рӯдоним.
 8. Писарони Ҳом: Куш ва Миср ва Фут ва Канъон.
 9. Ва писарони Куш: Сабо ва Ҳавило ва Сабто ва Раъмо ва Сабтако; ва писарони Раъмо: Шабо ва Дадон.
 10. Ва Куш Нимрӯдро ба дуньё овард; ӯ ба пурзӯр шудан бар рӯи замин шурӯъ намуд.
 11. Ва Миср Лудим ва Аномим ва Лаҳобим ва Нафтуҳимро ба дуньё овард,
 12. Ва Фатрусим ва Каслуҳимро, ки аз он ҷо фалиштиён пайдо шуданд, ва Кафтӯримро.
 13. Ва Канъон Сидӯн, нахустзодаи худ, ва Ҳитро ба дуньё овард,
 14. Ва Ябусӣ ва Амӯрӣ ва Ҷирҷоширо,
 15. Ва Ҳиввӣ ва Арқӣ ва Синиро,
 16. Ва Арводӣ ва Саморӣ ва Ҳамотиро.
 17. Писарони Сом: Элом ва Ашшур ва Арфакшад ва Луд ва Арам ва Ус ва Ҳул ва Ҷатар ва Машак.
 18. Ва Арфакшад Шолаҳро ба дуньё овард, ва Шолаҳ Эбарро ба дуньё овард.
 19. Ва ба Эбар ду писар таваллуд шуд: номи яке Фолаҷ буд, зеро ки дар айёми ӯ замин тақсим шудааст; ва номи бародараш — Ёқтон.
 20. Ва Ёқтон Алмӯдод ва Шолаф ва Ҳазармавт ва Ёраҳро ба дуньё овард,
 21. Ва Ҳадӯром ва Узол ва Диқлоро,
 22. Ва Эбол ва Абимоил ва Шаборо,
 23. Ва Ӯфир ва Ҳавило ва Йӯбобро; ҳамаи онҳо писарони Ёқтон буданд.
 24. Сом, Арфакшад, Шолаҳ;
 25. Эбар, Фолаҷ, Рау;
 26. Саруҷ, Ноҳӯр, Тораҳ;
 27. Абром, ки Иброҳим бошад.
 28. Писарони Иброҳим: Исҳоқ ва Исмоил.
 29. Ин аст насаби онҳо: нахустзодаи Исмоил Набойӯт, ва Қедор ва Адбаил ва Мибсом,
 30. Мишмоъ ва Думо, Массо, Ҳадад ва Темо,
 31. Ятур, Нофиш ва Қедмо — инҳо писарони  Исмоил буданд.
 32. Ва писарони Қатуро, ки суррияи Иброҳим буд: вай Зимрон ва Ёқшон ва Мадон ва Мидьён ва Ишбоқ ва Шуаҳро зоид; ва писарони Ёқшон: Шабо ва Дадон.
 33. Ва писарони Мидьён: Эфо ва Эфар ва Ҳанӯх ва Абидоъ ва Алдоо — ҳамаи инҳо писарони Қатуро буданд.
 34. Ва Иброҳим Исҳоқро ба дуньё овард; писарони Исҳоқ: Эсов ва Исроил.
 35. Писарони Эсов: Элифоз, Реуил ва Яуш ва Яълом ва Қӯраҳ.
 36. Писарони Элифоз: Темон ва Ӯмор, Сафӣ ва Ҷаътом, Қеназ ва Тимнаъ ва Амолеқ.
 37. Писарони Реуил:   Наҳат,   Зараҳ,   Шаммо ва Миззо.
 38. Ва писарони Сеир: Лӯтон ва Шӯбол ва Сибъӯн ва Ано ва Дишӯн ва Эсар ва Дишан.
 39. Ва писарони Лӯтон: Ҳӯрӣ ва Ҳӯмом; ва хоҳари Лӯтон: Тимнаъ.
 40. Писарони Шӯбол: Альён ва Монаҳат ва Эбол, Шафӣ ва Ӯном; ва писарони Сибъӯн: Аё ва Ано.
 41. Писарони Ано: Дишӯн; ва писарони Дишӯн: Ҳамрон ва Ашбон ва Итрон ва Карон.
 42. Писарони Эсар: Билҳон ва Заъвон, Яақон; писарони Дишӯн: Ус ва Арон.
 43. Ва инҳоянд подшоҳоне ки дар замини Адӯм подшоҳӣ кардаанд, пеш аз он ки подшоҳе дар банӣ-Исроил подшоҳӣ кунад: Балаъ ибни Баӯр, ва номи шаҳри ӯ Динҳоба буд.
 44. Ва Балаъ мурд, ва дар  ҷояш Йӯбоб ибни  Зараҳ аз Босро подшоҳӣ кард.
 45. Ва Йӯбоб мурд, ва дар ҷояш Ҳушом аз замини темо-ниён подшоҳӣ кард.
 46. Ва Ҳушом мурд, ва дар ҷояш Ҳадад ибни Бадад, ки дар саҳрои Мӯоб Мидьёнро шикаст дод,   подшоҳӣ кард, ва номи шаҳри ӯ Авит буд.
 47. Ва Ҳадад мурд, ва дар ҷояш Самло аз Масреқо под-шоҳӣ кард.
 48. Ва Самло мурд, ва дар ҷояш Шоул аз Раҳӯбӯти лаби наҳр подшоҳӣ кард.
 49. Ва Шоул мурд, ва дар ҷояш Баал-Ҳонон ибни Акбӯр подшоҳӣ кард.
 50. Ва Баал-Ҳонон мурд, ва дар ҷояш Ҳадад подшоҳӣ кард, ва номи шаҳри ӯ Фоӣ буд; ва номи занаш Маҳетабъил бинти Матрад бинти Мезоҳоб буд.
 51. Ва Ҳадад мурд; ва умарои Адӯм буданд: амир Тимнаъ, амир Алво, амир Ятет,
 52. Амир Оҳалибомо, амир Эло, амир Финӯн,
 53. Амир Қеназ, амир Темон, амир Мибсор,
 54. Амир Маҷдиил, амир Иром; инҳо умарои Адӯм буданд.

© IBT 1992