Мундариҷа

1. Қисм

Ҳастӣ / Хуруҷ / Ибодат / Ададҳо / Такрори Шариат / Еҳушаъ / Доварон / Рут / Подшоҳон / Вақоеънома / Эзро

 

2. Қисм

Наҳемё / Эстер / Айюб / Забур / Масалҳо / Воиз / Суруди Сурудҳо / Ишаъё / Ирмиё / Навҳаҳои / Ирмиё

 

3. Қисм

Ҳизқиёл / Дониёл / Ҳуша / Юил / Омӯс / Убадё / Юнус / Мико / Наҳум / Ҳабаққуқ / Сафанё / Ҳаҷҷа / Закарё / Малокӣ

 

4. Қисм

Матто / Марқӯс / Луқо / Юҳанно / Аъмол / Яъқуб / Петрус / Юҳанно / Яҳудо / Рӯмиён / Қӯринтиён / Ғалотиён / Эфсӯсиён / Филиппиён / Қӯлассиён / Таслӯникиён / Тимотиюс / Титус / Филемӯн / Ибриён / Ваҳй

Реклама